UNIT08 ARCHITECTURE là một công ty thiết kế kiến trúc được thành lập năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh bởi hai kiến trúc sư có nhiều năm kinh nghiệm, Hoàng Nguyễn và Hanh Trần.

Chúng tôi tin rằng thiết kế cuối cùng nên xây dựng được lòng tin giữa chúng tôi, khách hàng và những người sống trong đó. Với lòng tôn trọng nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, chúng tôi luôn tạo ra những công trình hòa nhập, và góp phần bảo vệ hành tinh của chung ta.